02206, м. Київ, вул. Миропільська 13-в, оф.35

(067) 502-99-36
(066) 282-05-60

info@arbitergroup.com.ua


До чотирьох страховиків застосовано штрафні санкції

До чотирьох страховиків застосовано штрафні санкції

Національний банк України 8 грудня 2021 року застосував до ПрАТ "СК "Сатіс" (ЄДРПОУ 22963118), ПрАТ "Європейський Страховий Альянс" (ЄДРПОУ 19411125), ТДВ "СК "Європоліс" (ЄДРПОУ 43330793) та ТДВ "СК "Кредо" (ЄДРПОУ 13622789) заходи впливу у вигляді штрафних санкцій (штрафів).

Такі рішення ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг.

ПрАТ "СК "Сатіс" несвоєчасно подано до Національного банку показники звітності за 9 місяців 2021 року, а саме файли IR75 "Дані про активи для представлення страхових резервів" та IR79 "Дані про капітал та заборгованість".

ПрАТ "Європейський Страховий Альянс" несвоєчасно подано до Національного банку показники коригуючої звітності за перше півріччя 2021 року, а саме файл IR2 "Дані про доходи та витрати страховика", та показники звітності за 9 місяців 2021 року, а саме файли: FR0 "Дані фінансової звітності", IR2 "Дані про доходи та витрати страховика", IR4 "Дані про показники діяльності зі страхування", IR6 "Дані про операції перестрахування", IR71 "Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика", IR72 "Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду", IR73 "Дані про розміщення страхових резервів", IR74 "Дані про частку перестраховиків у страхових резервах", IR75 "Дані про активи для представлення страхових резервів", IR76 "Дані про незавершене будівництво", IR77 "Дані про основні засоби", IR78 "Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти", IR79 "Дані про капітал та заборгованість", IR8 "Дані про достроково припинені договори страхування", IR10 "Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів", IR11 "Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів" та IR12 "Дані про набуття у власність/проведення дооцінки нерухомого майна".

ТДВ СК "Європоліс" несвоєчасно подано до Національного банку показники звітності за 9 місяців 2021 року, а саме файли: FR0 "Дані фінансової звітності", IR2 "Дані про доходи та витрати страховика", IR3 "Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика, IR4 "Дані про показники діяльності зі страхування", IR6 "Дані про операції перестрахування", IR71 "Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика", IR72 "Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду", IR73 "Дані про розміщення страхових резервів", IR74 "Дані про частку перестраховиків у страхових резервах", IR75 "Дані про активи для представлення страхових резервів", IR76 "Дані про незавершене будівництво", IR77 "Дані про основні засоби", IR78 "Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти", IR79 "Дані про капітал та заборгованість", IR8 "Дані про достроково припинені договори страхування", IR10 "Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів", IR11 "Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів", IR12 "Дані про набуття у власність/проведення дооцінки нерухомого майна".

ТДВ "СК "Кредо" несвоєчасно подано до Національного банку показники звітності за 9 місяців 2021 року, а саме файл IR76 "Дані про незавершене будівництво".

Сплатити штрафи ПрАТ "СК "Сатіс", ПрАТ "Європейський Страховий Альянс", ТДВ СК "Європоліс" та ТДВ "СК "Кредо" необхідно протягом семи робочих днів із дня отримання відповідних рішень Національного банку про штрафні санкції.

Рішення про застосування заходів впливу набирає чинності з 9 грудня 2021 року.