02206, м. Київ, вул. Миропільська 13-в, оф.35

(067) 502-99-36
(066) 282-05-60

info@arbitergroup.com.ua


ІТ-технології для оптимізації завдань визначення та верифікації вартості майна при страхуванні

ІТ-технології для оптимізації завдань визначення та верифікації вартості майна при страхуванні

Шалаев Володимир Миколайович, Керуючий партнер / Генеральний директор
Олег Вовченко, Керівник напрямку страхового консалтингу

«Увекон» - спільне українсько-угорське підприємство, створене у 1992 році. За десятки років діяльності група компаній «Увекон» завоювала довіру понад 10 тис. клієнтів, серед яких найбільші українські та іноземні підприємства, банки, комерційні та державні організації, приватні особи.

Команда фахівців готова надати широкий спектр послуг з оцінки за такими напрямками:
- оцінка нематеріальних активів та інтелектуальної власності;
- оцінка об'єктів культурної спадщини;
- оцінка активів для міжнародного аудиту;
- оцінка бізнесу та боргових цінних паперів;
- оцінка нерухомості, обладнання та транспорту
- оцінка цілісних майнових комплексів (ЦМК)

Одним із головних і водночас проблемних чинників страхового процесу є визначення вартості об’єкту страхування. Проблема очевидна, адже економічні інтереси сторін страхових відносин протилежні. І досить часто, не знаходячи спільної думки щодо вартості об’єкту страхування, страховий бізнес втрачає потенційних клієнтів, а клієнти позбуваються можливості убезпечити свої активи від можливих втрат.

Відповідно до ст.9 Закону «Про страхування» «…при страхуванні майна страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладання договору, якщо інше не передбачено договором страхування або законом».

Зазвичай, страховики прагнуть визначити вартість об’єкту страхування самостійно, без зайвих витрат. Страхувальник також формує уявлення про вартість майна спираючись на власні дослідження. В результаті, сторони часто отримують неспівставні результати, хоча кожен зацікавлений в коректному визначенні вартості об'єкту.

Чи можливий консенсус між страховиком та страхувальником? Нажаль, в тексті Закону «Про страхування» не зазначено, яким чином страховик та страхувальник мають визначити вартість майна та узгодити розмір страхової суми. Не додає ясності й один з основних нормативних документів з оцінки - Національний Стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна та майнових прав», де зазначено, що «дійсна вартість для цілей страхування – вартість відтворення або ринкова вартість, визначені відповідно до умов договору страхування».

В більшості договорів страхування зазначається, що в разі якщо вартість застрахованого майна визначена у розмірі ринкової вартості, розмір відшкодування визначається в межах страхової суми але не більше суми, необхідної для придбання майна подібного за вартісними характеристиками (ідентичного) до застрахованого майна. Отже, в розпорядженні як страховика так і страхувальника має бути не тільки алгоритм отримання інформації про цінові показники ринку нерухомості, а й можливості самостійного визначення, або перевірки вартості об’єкта нерухомості.

Слід зазначити, що зорієнтуватись на ринку нерухомості буває досить непросто навіть його досвідченим учасникам. Завдання забезпечення об’єктивною інформацією про цінові показники ринку нерухомості та можливості коректного визначення ринкової вартості нерухомості є дуже відповідальними, а їх реалізація неможлива без застосування ІТ-технологій.

Розглянемо можливості технологій для вирішення завдань визначення вартості нерухомого майна при страхуванні на прикладі програмного комплексу «Увекон», призначеного для автоматизованого визначення ринкової вартості нерухомості із застосуванням геоінформаційної системи збору, аналізу і візуалізації цінових показників ринку нерухомості (далі ГІС «Увекон»), а також забезпечує наступні можливості:
- одночасно аналізувати великі масиви ринкової інформації;
- оптимізувати пошук і аналіз даних ринку нерухомості для коректного визначенні ринкової вартості об’єкта.
- автоматизувати проведення розрахунків ринкової вартості об’єктів нерухомого майна з метою мінімізації похибки та зменшення терміну виконання робіт при одночасному збільшенню якості.
- можливості врахування професійної думки користувача шляхом вибору варіантів інформації.

При цьому, його спрощена, але не менш точна версія «Калькулятор SIMPLE» допоможе користувачу системи, який не володіє кваліфікацією оцінювача, швидко та якісно розрахувати розмір страхової суми для об’єкту нерухомості будь якого сегменту. А можливість підключення інструменту через протокол API дозволяє вбудувати його в будь яке програмне середовище, яке використовує страховик.

У будь-якому випадку, застосування алгоритмів розрахунку ринкової вартості об’єктів нерухомості, які базуються на вітчизняних та міжнародних стандартах оцінки можуть допомогти врегулюванню питання розрахунку страхової суми та стати у нагоді членам страхової спільноти.

На відміну від більшості ПК розроблених для визначення вартості нерухомого майна, ГІС «Увекон»


Журнал «Insurance TOP» №1(77)2021 (8,0 МБ).

Джерело: Insurance Top